Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc - isharebook.com

Video

If I had one single wish
Id go back to the moment I kissed
You goodbye no matter how hard I tried
I can't live without you in my life


Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say that you don't
Maybe we said it was over
Baby I can't let you go


I walk around to understand
Where we went wrong and I can't pretend
It wasn't me, it wasn't you
But I'm convinced we gave up too soon


Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say that you don't
Maybe we said it was over
Baby I can't let you go


Nothing left to lose after losing you
There's nothing I cant take
When I run to you, when I come for you
Don’t tell me I'm too late


Maybe you’ll say you still want me
Maybe you’ll say that you don't
Maybe we said it was over
Baby I can't let you go
nếu như em có 1 điều ước
em sẽ trở về quá khứ ngay tại thời khắc em đã hôn anh
anh nói lời chia tay mặc cho em đã cố gắng như thế nào
em không thể sống mà không có anh trong cuộc đời của em


có lẽ anh sẽ nói anh vẫn còn muốn em
có lẽ anh sẽ nói là anh không muốn em nữa
có lẽ chúng ta đã nói nó đã kết thúc
anh yêu em không thể để anh ra đi

em đã đi lòng vòng để mà nghĩ
nơi chúng ta đã phạm sai lầm và em không thể giả bộ
không phải tại em , cũng chẳng phải tại anh
nhưng em tin chắc là chúng ta đã từ bỏ quá sớm

có lẽ anh sẽ nói anh vẫn còn muốn em
có lẽ anh sẽ nói là anh không muốn em nữa
có lẽ chúng ta đã nói nó đã kết thúc
anh yêu em không thể để anh ra đi

không còn gì để mất sau khi em mất anh
em không thể có được gì nữa
khi em chạy theo anh, khi em đến với anh
xin hãy đừng nói rằng em đã đến trễ


có lẽ anh sẽ nói anh vẫn còn muốn em
có lẽ anh sẽ nói là anh không muốn em nữa
có lẽ chúng ta đã nói nó đã kết thúc
anh yêu em không thể để anh ra đi

View more latest threads same category: